عنوان مقاله طراحي و ساخت يک منبع تغذيه دقيق براي فرستنده رادار پالسي نيمه هادي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فرزانه فرد ، حسين ، رضا مطهري ، رسول صالحي ، مسعود حاجيان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

706 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com