عنوان مقاله طراحي و ساخت سلول حافظه غير فرار با فرآيند ساخت استاندارد CMOS

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

شالچيان ، مجيد ، سيد مجتبي عطاردي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

171 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com