عنوان مقاله آناليز و بررسي پاشندگي موجبري فيبر نوري چند لايه

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

پاکيزه ، توکل ، محمدصادق ابريشميان ، نصرت ا... گرانپايه

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

172 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com