عنوان مقاله اصلاح عملکرد رله ديستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از شبکه های عصبی

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

خراشادی زاده ، حسن ، مجيد صنايع پسند

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

229 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com