عنوان مقاله:

بررسی اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و توسعه و كاربری زمین

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

240.01 كیلوبایت

بررسی اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و توسعه و كاربری زمین

نویسنده‌گان:

[ كمال شعار ] - دكترای برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح هفتم
[
امیر جوادی ] - كارشناس ارشد راه و ترابری، مهندسین مشاور طرح هفتم

خلاصه مقاله:

رشد روز افزون استفاده از وسائط نقلیه موتوری در حمل و نقل كلانشهرها، در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافتگی ، هماهنگی بین سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه شهر را ایجاب می نماید. در این مقاله سعی گردیده است اثرات متقابل سیاستهای حمل و نقل شهری و سیاستهای توسعه و كاربری زمین مورد بررسی قرار گرفته، استراتژیهای مورد استفاده جهت هماهنگی این دو مقوله در سطح سازمانهای جهانی مورد بررسی قرار می گیرند.


كلمات كلیدی:

دریافت کل مقاله به صورت PDF