عنوان مقاله مدل سازی نحوه فعالیت سیستم اعصاب خودکار در آزمون دروغ سنجی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهدي آذرنوش- محمد علی خلیل زاده

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

294 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com