• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي عددي جريان خون درون يك آنوريسم داراي استنت با روش شبكه بولتزمن

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهدي نويد بخش، توماج پذيرا، مرتضی خليليان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1679 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com