• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبكه معابر شهری

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

818.02 كیلوبایت

تحلیل و ارزیابی تأثیر انواع سرعتگیر بر افزایش شاخص اعتمادپذیری در شبكه معابر شهری

نویسنده‌گان:

[ امیر گل رو ] - كارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل ، دانشگاه علم وصنعت
[
شهاب الدین كرمانشاهی ] - دانشجو ی كارشناس ی ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه صنعتی شر یف
[
داریوش دریایی ] - كارشناس ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:

ارتقاء سطح ا یمنی در شبكه معابر شهری نقش مهمی در افزایش اعتمادپذیری و كارا یی شبكه حمل ونقل دارد و یكی از مهمترین پارامترهای موثر در افزایش ایمنی در شبكه معابر كنترل سرعت وسایل نقلیه در سطح معابر و تقاطعات می باشد بطوریكه موجب افزایش ایمنی عبور عابر پیاده و كاهش تعداد و شدت تصادفات بین وسایل نقلیه می گردد . در این راستا سرعتگیرها نقش مهمی در كاهش سرعت وسایل نقلیه در طول معبر و محل تقاطعات ایفا می كنند . سرعتگیرهای مختلفی ( سرعتگیر پلاستیكی ، سرعتگیر آسفالتی و سرعتكاه آسفالتی ذوزنقه ای ) در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته اند كه در این مقاله از لحاظ عملكرد ترافیكی ، كنترل سرعت وسایل نقلیه و رفتار رانندگان در شبكه شهری با یكدیگر مقایسه می شوند .


كلمات كلیدی:

سرعت متوسط وسایل نقلیه ، سرعتگیر ، رفتار رانندگان ، شاخص اعتمادپذیری و شبكه معابر شهری

دریافت کل مقاله به صورت PDF