• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله طراحي دنباله هاي باينري براي بهبود ضريب شايستگي در کاربردهاي مخابرات طيف گسترده

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ابوالبشري ، مهرداد ، حسن آقايي نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

184 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com