• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله کلاسه بندي بافت با استفاده از بعد فرکتال

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فاضل ، رضا ، آزاده يداللهي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

198 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com