• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Design of Global Controller for Power System Based Neural Network and Gain-Scheduling

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

محمدي ميلاسي ، رسول ، پرويز جبه دار مارالاني

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

474 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com