چاپ
عنوان مقاله ساخت موجبر نوری پليمری و تعيين ويژگی های آن با استفاده از جفتگر منشوری

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

حسيني نژاد ، سيد اسماعيل ، سيد حسين کشميري ، مير مجتبی مير صالحي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

268 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com