• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Area and Power Optimization Method for High-Speed Daul Vt Domino Logic With Noise Constraint

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

ذهبي ، علي ، يارالله کوليوند ، علي افضلي کوشا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

171 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com