• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپ بهينه سازي شده از نوع تک تغذيه اي با پلاريزاسيون دايره اي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

نيروجزي ، محمود ، محمد نقي آذرمنش ، جواد نوري نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

595 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com