• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله استخراج و تطابق قطعه خط ها در تصاوير استريو، به منظور توليد نقشه موانع براي ربات سيار

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قاسمي ، عبدالرسول ، ابوالقاسم راعي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

366 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com