• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 5348

<< كنترل فعال سازه ها با رويكرد فازي : تئوري و عملكرد >>

نويسنده‌گان:
سيدابراهيم موسوي اشكيكي - دانشگاه صنعتي شريف-دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله
عليرضا انتظاري - دانشگاه صنعتي شريف- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 211.04 كيلوبايت
تعداد صفحات: 10


خلاصه مقاله:

در اين مقاله مساله كنترل فعال ساز هها در برابر زلزله مورد بررسي قرار گرفت هاست. پس از مرور تئوري كنترل بهينه در حالت كلاسيك، اصول كنترل فازي يك سازه بيان شده و در ادامه با ارائه يك مدل عددي )يك سازه۵ طبقه مجهز به سيستم كنترلي (Active Tendon مقايسه اي بين كنترل فعال در حالت كلاسيك و فازي به عمل آمد هاست. نتايج نشان م يدهد كه كنترل فازي علاوه بر كاهش قابل توجه حجم محاسبات و ب ينيازي از انجام محاسبات پيچيده كنترل كلاسيك، عملكرد رضايتبخشي هم دارد

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF