• 1
  • 2
  • 3

 

عنوان مقاله:

دوام بلند مدت بتن ساخته شده با سيمان هاي مختلف در شرايط ساحلي

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

( يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران )

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

219.35 كيلوبايت

دوام بلند مدت بتن ساخته شده با سيمان هاي مختلف در شرايط ساحلي

نويسنده‌گان:

( سيدعباس موسوي ) - دانشگاه بوعلي سيناهمدان- دانشجوي كارشناسي عمران
(
الوند داودي ) - دانشگاه بوعلي سينا همدان-دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

امروزه اكثر سازه هاي عمراني را سازه هاي بتني تشكيل مي دهند كه استفاده از آنها روز به روز در حال افزايش است . در اثر رعايت نكردن اصول ساخت)براي دوام بتن(پس از گذشت مدت زمان اندكي از بهره برداري ، خوردگي هزينه هاي هنگفتي بر سازه اعمال مي كند ، كه حتي در برخي موارد ساخت مجدد سازه نسبت به ترميم آن اقتصادي تراست . اين قضيه در مورد سازه هاي در معرض آب دريا بحراني تراست وعمر مفيد سازه هاي ساحلي جنوب كشورتاييدي بر اين امرمي باشد . در اين حال بهترين كار انجام تحقيقات لازم براي شناخت عوامل خوردگي و راه هاي كاهش آن مي باشد ، كه استفاده از اين راهكارها موجب كاهش هزينه هاي ثانويه جهت ترميم سازه مي گردد . در نتيجه امروزه خوردگي به عنوان عاملي كه شديداً سازه بتني را تحت تاثير قرار مي دهد بسيار مورد توجه قرارگرفته است .در اين مقاله به بررسي نتايج آزمايشات انجام شده بر روي نمونه هاي بتني ۳۰ ساله نگهداري شده در شرايط ساحلي كه توسط يك گروه محقق ژاپني انجام گرفته است ، مي پردازيم .


كلمات كليدي:

دوام، شريط ساحلي، انواع سيمان، خوردگي

دریافت مقاله به صورت PDF