• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله حذف نويز از تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از تبديل Ridgelet موضعی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

احسان نژآد آريا – محمد باقر شمس الهی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

815 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com