• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله طراحي ضرب کننده 33 بيتي بوز بهينه شده راديکس 8 توان کم و سرعت بالا

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صادق هراب ، اکبر ، عبد الرضا نبوي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

165 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com