• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله افزايش ظرفيت در شبکه CDMA با استفاده از توابع موجک به عنوان شکل موج

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مينايي جليل ، امير ، حسن آقايي نيا

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

242 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com