• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله شبيه سازي کانال اکوستيک در آبهاي کم عمق خليج فارس و مقايسه مدولاسيونهاي ديجيتال

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

سعادت ، رضا ، منصور نخ کش ، فرانک دولت داد

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

213 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com