• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله مسيريابي بهينه براي يک رباط سيار با استفاده از ديناميک سيالات

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

شهدي ، سيد علي ، حسام محمودي ، پيروز دارابي ، مهران جاهد

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

198 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com